Обучението по счетоводство в това ниво включва информацията, необходима за осчетоводяване на документите на една фирма през месеца. В програмата се разглеждат всички теми, необходими за да се заведат комплексно всички операции, които могат да възникнат в малко или средно предприятие в течение на годината.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
Курсът продължава 2 месеца. Цената е 320 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Провежда се в удобно за курсиста време. Цената е 400 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.
На завършилите курса се издава СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 10 лв.


ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Ако сте запознати със счетоводното отчитане в предприятието, можете да се научите как да съставяте годишните отчети на дружеството. Второто ниво на счетоводния курс във ФОХЕЛ се нарича "Годишно приключване". Разглеждат се аспекти в ЗКПО, изготвяне на Годишни финансови отчети, попълване на декларации по чл. 92 от ЗКПО, попълване на статистическите форми.
Курсът продължава 1 месец. Цената е 320 лв. и може да се плати на 2 вноски.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - II-РА ЧАСТ:
Курсът продължава 1 месец. Цената е 200 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - II-РА ЧАСТ:
Провежда се в удобно за курсиста време. Цената е 280 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.
На завършилите курса се издава СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 10 лв.


КУРС ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Предлагаме курс, свързан с осигуряването на персонала, изготвяне на досиета на работниците, подаване на осигурителна информация към съответните институции, както и всичко останало, необходимо в дейността на единствен счетоводител на фирма, така и на служители в предприятия и счетоводни кантори, които желаят да се занимават с изготвянето на документи, свързани с възнагражденията, осигуровките и хонорарите на персонала.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДУЛ "ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ"
Курсът продължава 2 месеца. Цената е 250 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДУЛ "ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ"
Провежда се в удобно за курсиста време. Цената е 320 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.
На завършилите курса се издава СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 10 лв.