ПРОГРАМИРАНЕ

Обучението по програмиране на С++ е подходящо за всички, които имат основни знания и практически умения в създаването на програми на C. Обучението е с практическа насоченост. Разглежданите примери ще ви помогнат в усвояването на принципите при създаване на обекти, наследяване и други въпроси, свързани с обектно-ориентираното програмиране.

C++ е обектно-ориентиран език за програмиране. Изграден върху основите на С, към С++ са добавени редица нови възможности, като нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др. Това позволява създаването на по-сложни и надеждно работещи програми за по-кратко време.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 30 учебни часа по 40 мин.
Цената е 400 лв. (2 x 200 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10 % от цената на курса.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин.
Цената е 280 лв. (2 x 140 лв.)
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа.

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.