КУРС ПО MS EXCEL ЗА НАПРЕДНАЛИ

След завършване на курса по MS Excel за напреднали, ще можете да:
* Числови формати в Excel;
* Логическа функция IF;
* Функции за извличане на стойности VLOOKUP;
* Обобщени таблици (Pivot Tables) и много др.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 10 учебни часа.
Цената е 125 лв.