Курсове по английски език

Ниво A1 - вечерна група. Стартира на 30.08.2022 г. - вторник и петък от 18 до 21 часа.

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 10.09.2022 г. - събота и неделя от 9 до 13 часа.

Ниво А2 - вечерна група. Стартира на 12.09.2022 г. - понеделник и сряда от 18 до 21 часа.

Ниво А2 - съботно-неделна група. Стартира на 17.09.2022 г. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво B1 - вечерна група. Стартира на 19.09.2022 г. - понеделник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Ниво B1 - съботно-неделна група. Стартира на 24.09.2022 г. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво B1+ - вечерна група. Стартира на 19.09.2022 г. - понеделник и сряда от 18 до 21 часа.

Ниво B2 - съботно-неделна група. Стартира на 24.09.2022 г. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

300 лева

Курсове по немски език

Ниво A1 - съботно-неделна група. Стартира на 03.09.2022 г. - събота и неделя от 12 до 15 часа.

Ниво A1 - вечерна група. Стартира на 13.09.2022 г. - вторник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Ниво А2 - вечерна група. Стартира на 12.09.2022 г. - понеделник и сряда от 18 до 21 часа.

Ниво A2 - съботно-неделна група. Стартира на 17.09.2022 г. - събота и неделя от 15 до 18 часа.

Ниво B1 - вечерна група. Стартира на 21.09.2022 г. - сряда и петък от 18 до 21 часа.

Ниво B2 - съботно-неделна група. Стартира на 17.09.2022 г. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Изпрати запитване

300 лева

Курсове по руски език

Ниво A1 - вечерна група. Стартира на 16.09.2022 г. - понеделник и петък от 18 до 21 часа.

Изпрати запитване

300 лева

Курсове по испански език

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 17.09.2022 г. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво А2 - съботно-неделна група. Стартира на 24.09.2022 г. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

320 лева

Курсове по френски език

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 24.09.2022 г. - събота и неделя от 15 до 18 часа.

Изпрати запитване

320 лева

Курсове по български език за чужденци

Ниво А1 - дневна група. Стартира на 01.09.2022 г. - вторник и четвъртък от 15 до 18 часа.

Ниво А1 - вечерна група. Стартира на 20.09.2022 г. - вторник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Изпрати запитване

320 лева

Курсове по турски език

Ниво А1 - вечерна група. Стартира на 19.09.2022 г. - понеделник и петък от 18 до 21 часа.

Ниво А2 - съботно-неделна група. Стартира на 24.09.2022 г. - събота и неделя от 12 до 15 часа.

Изпрати запитване

340 лева

Курс ТРЗ и Личен състав - съботно-неделна група

Стартира на 24.09.2022 г. - събота и неделя от 13 до 15 часа.

Изпрати запитване

320 лева

Курс Оперативен счетоводител

Стартира на 20.09.2022 г. - вторник и четвъртък от 18 до 20 часа.

Изпрати запитване

320 лева

Курс Годишно приключване - съботно-неделна група

Стартира на 17.09.2022 г. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Изпрати запитване

320 лева

Курс по Начална компютърна грамотност - съботно-неделна група

Стартира на 17.09.2022 г. - събота и неделя от 09 до 12 часа.

Изпрати запитване

210 лева