Английски език

Ниво A1 - вечерна група. Стартира на 15.03.2021. - понеделник, сряда и петък от 18 до 21 часа.

Ниво А2 - вечерна група. Стартира на 16.03.2021. - вторник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Ниво B1+ - вечерна група. Стартира на 16.03.2021. - вторник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Ниво B1 - вечерна група. Стартира на 17.03.2021. - понеделник, сряда и петък от 18 до 21 часа.

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво А2 - съботно-неделна група. Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Ниво B1 - съботно-неделна група. Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво B1+ - съботно-неделна група. Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво B2 - съботно-неделна група. Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

270 лева

Немски език

Ниво А2 - вечерна група. Стартира на 08.03.2021. - понеделник и петък от 18 до 21 часа.

Ниво A2 - съботно-неделна група. Стартира на 14.03.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Ниво A1 - вечерна група. Стартира на 23.03.2021. - вторник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Ниво A1 - съботно-неделна група. Стартира на 27.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво B1+ - съботно-неделна група. Стартира на 27.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Изпрати запитване

270 лева

Руски език

Ниво A1 - вечерна група. Стартира на 16.03.2021. - вторник и петък от 18 до 21 часа.

Ниво A2 - съботно-неделна група. Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво A1 - съботно-неделна група. Стартира на 21.03.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Испански език

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 14.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво А2 - съботно-неделна група. Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Френски език

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Български език за чужденци

Ниво А2 - дневна група. Стартира на 15.03.2021. - сряда и петък от 10 до 12 часа.

Ниво А1 - дневна група. Стартира на 16.03.2021. - вторник и четвъртък от 10 до 12 часа.

Изпрати запитване

320 лева

Турски език

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 27.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Изпрати запитване

340 лева

Курс ТРЗ и Личен състав - съботно-неделна група

Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Курс Оперативен счетоводител

Стартира на 19.03.2021. - понеделник и петък от 18 до 20 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Курс Годишно приключване - съботно-неделна група

Стартира на 27.03.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Курс по Начална компютърна грамотност - съботно-неделна група

Стартира на 20.03.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

150 лева