Английски език

Ниво B1 - вечерна. Стартира на 05.01.2021. - вторник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Ниво A1 - вечерна група. Стартира на 08.01.2021. - понеделник, сряда и петък от 18 до 21 часа.

Ниво B1+ - съботно-неделна група. Стартира на 09.01.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво А2 - вечерна група. Стартира на 12.01.2021. - вторник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Ниво B1 - съботно-неделна група. Стартира на 16.01.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 16.01.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво А2 - съботно-неделна група. Стартира на 16.01.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Ниво B2 - съботно-неделна група. Стартира на 23.01.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Изпрати запитване

270 лева

Немски език

Ниво А1 - вечерна група. Стартира на 04.01.2021. - понеделник и петък от 18 до 21 часа.

Ниво A1 - съботно-неделна група. Стартира на 09.01.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Ниво A2 - вечерна група. Стартира на 12.01.2021. - понеделник и петък от 18 до 21 часа.

Ниво A2 - съботно-неделна група. Стартира на 16.01.2021. - събота и неделя от 14 до 17 часа.

Ниво B1+ - съботно-неделна група. Стартира на 23.01.2021. - събота и неделя от 9 до 13 часа.

Изпрати запитване

270 лева

Руски език

Ниво A1 - вечерна група. Стартира на 13.01.2021. - сряда и петък от 18 до 21 часа.

Ниво A2 - вечерна група. Стартира на 14.01.2021. - вторник и четвъртък от 18 до 21 часа.

Ниво A1 - съботно-неделна група. Стартира на 16.01.2021. - събота и неделя от 13 до 16 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Испански език

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 23.01.2021. - събота и неделя от 13 до 16 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Български език за чужденци

Ниво А1 - дневна група. Стартира на 18.01.2021. - понеделник и сряда от 10 до 12 часа.

Ниво А2 - дневна група. Стартира на 19.01.2021. - вторник и четвъртък от 10 до 12 часа.

Изпрати запитване

320 лева

Турски език

Ниво А1 - съботно-неделна група. Стартира на 30.01.2021. - събота и неделя от 9 до 12 часа.

Изпрати запитване

340 лева

Курс ТРЗ и Личен състав

Стартира на 12.01.2021. - вторник и четвъртък от 18 до 20 часа.

Изпрати запитване

280 лева

Курс Оперативен счетоводител

Стартира на 11.01.2021. - понеделник и петък от 18 до 20 часа.

Изпрати запитване

280 лева