КУРС ПО КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща Windows 10, Word, Excel, Internet.
Цена: 150 лв.
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа (3 уч. ч.).

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща Windows 10, Word, Excel, Internet - 15 учебни часа по 40 мин.
Цена: 190 лв.

В цената е включена:
книжка-справочник (записки на преподавателя).

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.

Посоченият обем часове са достатъчни за знания, които веднага могат да се приложат и същевременно да се надграждат чрез самостоятелни занимания в практиката или допълнителни часове във ФОХЕЛ.


ЕКСЕЛ ЗА НАПРЕДНАЛИ

Продължителност: 16 учебни часа по 40 минути.

Програмата обхваща:
1. Работа с именувани области.
2. Логически функции IF и IFS. Функции за комбиниране на условия AND, OR, NOT.
3. Функции за извличане на стойности VLOOKUP и HLOOKUP.
4. Вградени функции – математически и финансови.
5. Функции за дата и час.
6. Текстови функции.
7. Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).
8. Функции за извличане на данни по зададени критерии.

Цена: 280 лв.