КУРС ПО КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща Windows 10, Word, Excel, Internet
15 учебни часа по 40 мин.
Цена: 210 лв.
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа (3 уч. ч.).

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща Windows 10, Word, Excel, Internet
15 учебни часа по 40 мин.
Цена: 210 лв.

В цената е включена:
книжка-справочник (записки на преподавателя).

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 18 лева.

Посоченият обем часове са достатъчни за знания, които веднага могат да се приложат и същевременно да се надграждат чрез самостоятелни занимания в практиката или допълнителни часове във ФОХЕЛ.