IELTS (International English Language Testing System) е най-популярният тест по английски език в света. Изпитът IELTS може да ви помогне да живеете, учите или работите по цял свят. Нашите курсове за IELTS се водят от висококвалифицирани преподаватели, които имат дългогодишен опит в подготовката за изпита.

Подготовката за IELTS в Езиков център Фохел е практически насоченa към повишаване на езиковите умения на курсистите в контекста на спецификите на изпита. Всички въпроси са детайлно разработени по време на обучението. Отработват се стратегии и техники за успешно справяне със специфичните задачи, поставени пред кандидатите.

Курсистите получават възможност да развиват езиковите си умения в среда близка до изпитната и имат възможност да следят напредъка си чрез поредица от контролни тестове.

Индивидуално обучение: 1уч. час / 40 мин= - 17 лв.

Полуиндивидуално обучение с двама души 10% отстъпка: – 15,30 лв./уч. час / 40 мин=

Групово обучение: 48 уч. часа /8 седмици/ - всяко занятие включва 3 уч. часа – 480 лв.

При започване на сертификатна подготовка е необходимо владеене на английски език на ниво B2 Upper-Intermediate. Нивото се установява с входящ тест.Подготовка за CAE: Cambridge C1 Advanced

Cambridge C1 Advanced, по-познат като CAE, е международно признат сертификатен изпит по английски език на Cambridge University.Това e единственият международно признат сертификат по английски език, който важи за цял живот. Безспорно това е най-универсалният изпит, тъй като сертификатът се признава не само от образователни институции по цял свят, но също и правителствени организации и работодатели. Дори това да не е изискване за кандидатстване за работа, фактът, че разполагате с този сертификат е доказателство за инициатива и висока мотивация.

Ние от Фохел сме ви подготвили разнообразни теми, подходящи думи, изрази и граматика, които ще ви помогнат за успешно полагане на изпита по Cambridge C1 Advanced. За да сте уверени, ще ви научим как да пишете есе(essay), писмо(emai/letter), доклад(report), отзив(review), предложение(proposal) в подходящ стил – официален(formal), неофициален(informal) или полуофициален(semi-formal). Ще ви дадем ценни съвети как да си взаимодействате с другия участник по време на устния изпит и как да се справите със срамежлив или твърде приказлив партньор.

Индивидуално обучение: 1уч. час / 40 мин= - 17 лв.

Полуиндивидуално обучение с двама души 10% отстъпка: – 15,30 лв./уч. час / 40 мин=

Групово обучение: 48 уч. часа /8 седмици/ - всяко занятие включва 3 уч. часа – 480 лв.

При започване на сертификатна подготовка е необходимо владеене на английски език на ниво B2 Upper-Intermediate. Нивото се установява с входящ тест.