След завършване на курса по MS PowerPoint за възрастни, ще можете да:
* Работите с менюта и ленти с бутони;
* Отваряте, запазвате и затваряте презентации;
* Създавате презентации;
* Създавате слайдове;
* Работите с текст, форматиране;
* Добавяте таблици и диаграми създадени с PowerPoint или с MS Excel;
* Добавяте изображения;
* Променяте оформлението на слайдове и да вмъквате слайдове от друга презентация;
* Подравнявате, стилове за снимки, артистични ефекти при работа със снимки;
* Създавате презентации, които вървят сами.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 8 учебни часа.
Цената е 90 лв.