ПАКЕТ ГРАФИЧНИ ПРОГРАМИ - PHOTOSHOP И CORELDRAW

За тези, които искат да се занимават със създаване на обекти, обработка на снимки, монтажи и колажи, подготовка на уеб сайтове и други дейности в рекламната сфера, промотирането на бизнес, забавления и др., предлагаме пакетна програма, включваща 40 учебни часа - курс за работа с Photoshop и CorelDraw. Ще започнете сами да обработвате и създавате изображения, да подготвяте сайтове и свободно да групирате и имплементирате отделните елементи.

Обучението е подходящо за начинаещи разработчици на уеб сайтове, front-end дизайнери, графични дизайнери, които тепърва започват да работят с Photoshop или имат опит, но искат да подобрят уменията си. В обучението по CorelDraw, ще се запознаете с обектно-ориентирана програма - всичко, което създава, разпознава и обработва с нея са обекти, поради което е особено подходяща за създаване на художествени, учебни и технически илюстрации.

Този пакет ще Ви даде възможност да се развивате като дизайнер и ще Ви осигури необходимите знания и умения за работа с изучаваните програми.

Цена - 500 лв. или на 2 вноски по 250 лв.
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса

Издаваме сертификат за преминатото обучение - цена 10 лв.


КУРС ПО PHOTOSHOP

В рамките на курса по Photoshop ще навлезете постепенно в процеса на работа с програмата и ще овладеете безценни техники за създаване и обработка на изображения, графики за уеб и други.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 24 уч. ч. по 40 мин.
Цената е 300 лв. (2 x 150 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10 % от цената на курса.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин.
Цената е 250 лв. (2 x 125 лв.)
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа.


КУРС ПО CORELDRAW

CorelDraw e програма за рисуване, основана на векторната графика. Когато даден обект се рисува върху страницата на CorelDraw, неговата форма се определя от математически формули, като при мащабиране на обекта, качеството се запазва и размера на файла не се променя с промяна на големината на изображението.
CorelDraw е обектно-ориентирана програма, защото всичко, което създава, разпознава и обработва, са обекти, поради което е особено подходяща за създаване на художествени, учебни и технически илюстрации. Програмата предлага собствен файлов формат CDR, който запазва всички атрибути, използвани по време на работа, а също така поддържа още около 100 графични формата.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 24 уч. ч. по 40 мин.
Цената е 300 лв. (2 x 150 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10 % от цената на курса.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин.
Цената е 250 лв. (2 x 125 лв.)
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа.