КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК

Обучението по турски език се осъществява от висококвалифициран преподавател с богат опит, по модерна система, съдържаща съвременна лексика и актуални теми.

Занятията са изцяло пригодени за изучаване на турски език от хора, които не са в езиковата среда. Предоставени са упражнения, развиващи различните умения: четене, говорене, писане и слушане, както и богат набор от лексикални и граматични упражнения, целящи да затвърдят познанията на курсиста.

Малките групи от 4 или от 8 курсиста позволяват индивидуална работа на преподавателя с всеки един от курсистите в групата. След завършване на съответното ниво по турски език, нашите курсисти полагат финален изпит за издаване на сертификат или продължаване в следващо ниво.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК:
Цената на едно ниво е 340 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 4 до 8 курсисти.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК:
Провежда се в удобно за курсиста време. Цената на един учебен час (40 мин.) е 13 лева. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10 % отстъпка от цената. На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ.