Гръцкият език е индоевропейски език, използван от около тринадесет милиона души в Гърция, Кипър и в целия свят. Той заема специално място в историята на Европа, християнството и Западния свят. Старогръцката литература включва произведения, които имат огромно значение и оказват силно влияние върху по – късната Европейска литература. Много съвременни езици, включително и българският, използват голям брой думи с гръцки произход.

Гръцкият език е изключително благозвучен, а граматиката и азбуката му са сходни с българските. Желанието на все повече хора да се докоснат до този език, през последните няколко години, силно го популяризира и го прави достъпен. Обучението по гръцки език Ви дава възможност да подобрите квалификацията си и да получите нови възможности.

Предлагаме ви курсове по гръцки език, в удобни за вас време и форма и съобразена с нуждите ви програма.
Методиката ни на обучение по гръцки език е разработена по Европейската езикова рамка и следваме стандартите за качествено езиково обучение. Малките групи по гръцки език позволяват индивидуална работа на преподавателя с всеки един от курсистите в групата и висока практическа насоченост на обучението. След завършване на съответното ниво по гръцки език, нашите курсисти полагат финален изпит за издаване на сертификат или продължаване в следващо ниво.

Със своите интересни текстове и теми учебната система Epikoinoniste Ellinika прави обучението по гръцки език забавно и интересно. Системата Epikoinoniste Ellinika е модерна, разработена с цел курсистите да започнат да говорят на гръцки език още от началните нива. Изберете форма на обучение и се запишете на курс във ФОХЕЛ!

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК:
Всяко ниво включва 100 учебни часа и продължава 2 месеца. Цената на едно ниво от 100 уч. ч. е 350 лв. (3.50 лв. на уч. ч.) и може да се плати на 2 или 3 вноски.
Групите се състоят от 5 до 10 курсисти.

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК:
Включва малки групи от 3 или 4 курсиста. Цената на едно ниво при тази форма на обучение е 360 лв., включва 70 уч. часа и може да се плати на 2 или 3 вноски.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК:
Провежда се в удобно за курсиста време. Цената на един учебен час (40 мин.) за ниво А1, А2, В1 е 18.00 лв. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10 % отстъпка от цената.

На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 18 лв.

Обучението по гръцки език по системата Epikoinoniste Ellinika се осъществява в три курса, обособени в три учебника: А1, А2, В1.