ЛИЦЕНЗИРАНИ СЕРТИФИКАТИ

На завършилите курс при нас издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ - най-късно до 1 година от завършване на обучението.

Цената е 10 лева на български език и 15 лева, ако е на чужд език.